Praca dla Polaków na obszarze Unii Europejskiej

Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Przynależność do grona tych państw Europy Zachodniej wiąże się z licznymi korzyściami. Jedną z tych korzyści jest możliwość podejmowania pracy na terytorium innych państwo członkowskich na takich samych warunkach i z takimi samymi prawami jak obywatele tegoż państwa.

Praca dla Polaków w UE

Od 2004 roku do 2011 kraje członkowskiej Unii miały możliwość wprowadzenia czasowych ograniczeń w zatrudnianiu Polaków. W pełni taką możliwość wykorzystały tylko dwa kraje – Niemcy i Austria. Dopiero od maja 2011 nasi rodacy mogli pracować w tych krajach w pełni legalnie, na takich samych prawach jak Niemcy i Austriacy w swoich krajach. Polacy jak do tej pory licznie korzystali z prawa jakie dostali. Setki tysięcy Polaków wyjechało do pracy w Europie Zachodniej.

Najliczniej szturmowana była Wielka Brytania oraz Irlandia. Polacy chętnie wyjeżdżają również do Holandii, krajów Skandynawskich oraz państw nad Morzem Śródziemnym. Nasi pracownicy za granicą są bardzo mobilny i bardzo często zmieniają pracodawcę, zawsze poszukują coraz lepszych warunków pracy, szybko się uczą i dostosowują do nowych oczekiwań w miejscu pracy.

Regulacje unijne, a praca w Niemczech i Austrii

Austrii i Niemcy to ostatnie kraje Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki pracy dla obywateli „nowych” państw członkowskich. Okres ochrony rynków krajowych w tych krajach trwał, aż 7 lat i w tym czasie, tylko nieliczni pracownicy zagraniczni, w tym m.in. z Polski mogli pracować legalnie na terenie tych dwóch państw.

Unia Europejska, jako regulator zasady funkcjonowania wspólnego rynku we wszystkich 27 państwach członkowskich daje konkretne rozwiązania prawne, zakazy i nakazy oraz wszelkie ustalenia, które kształtują zasady funkcjonowania wspólnotowego rynku pracy.

Regulacje EU

Praca w każdym państwie członkowskim, w oczywiście również w Niemczech i Austrii jest pracą regulowaną przez Unię Europejską, stąd też rządy poszczególnych krajów mają ograniczone możliwości regulowania pracy obywateli innych państw w swoim raju.

Istniejące przepisy

Przepisy unijne już kilkanaście lata temu ustaliły swobodę przepływu pracowników, która to nakazuje traktowanie pracowników z innego kraju członkowskiego Unii na równi z pracownikiem krajowym. Takie traktowanie na równych zasadach obowiązuje zarówno pracodawców jak i instytucje państwowe działające w obrębie rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *