Praca dla Polaków na obszarze Unii Europejskiej

Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Przynależność do grona tych państw Europy Zachodniej wiąże się z licznymi korzyściami. Jedną z tych korzyści jest możliwość podejmowania pracy na terytorium innych państwo członkowskich na takich samych warunkach i z takimi samymi prawami jak obywatele tegoż państwa.
Czytaj dalej…

 

Powody migracji zarobkowej Polaków

Polacy migrują za granicę swojego kraju od kilku wieków. Jest to już niemal wpisane w charakter naszego narodu, że jesteśmy po części imigrantami w krajach bardziej rozwiniętych. Od kilku wieków jest tak, że Polonia jest liczną grupą w największych krajach na świecie, takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania.
Czytaj dalej…

 

Emigracja wykształconych i dobrze wykwalifikowanych pracowników

Za dobrze płatną pracą wyjeżdżają z naszego kraju dwie grupy zawodowe, po pierwsze są to pracownicy nisko wykwalifikowani, którzy mają problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy w naszym kraju oraz druga grupa, którą stanowią pracownicy wysoko wykwalifikowani.
Czytaj dalej…