Emigracja wykształconych i dobrze wykwalifikowanych pracowników

Za dobrze płatną pracą wyjeżdżają z naszego kraju dwie grupy zawodowe, po pierwsze są to pracownicy nisko wykwalifikowani, którzy mają problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy w naszym kraju oraz druga grupa, którą stanowią pracownicy wysoko wykwalifikowani.
Czytaj dalej…